PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/08

0
0
0
0

PLB XVI Seimas išrinko PLB pirmininkę ir naują PLB valdybą 2018-2021 metų kadencijai. Pristatome PLB valdybą:

Dalia Henke - PLB pirmininkė. Gimusi ir užaugusi Klaipėdoje, Dalia čia baigė vidurinę mokyklą, o Hamburgo-Elmshorn „Nordakademie“ įgijo verslo vadybos magistro laipsnį ir turėjo galimybę išbandyti savo jėgas Lietuvos ekonominės plėtros agentūros Hamburgo skyriuje. D. Henke jau 24 metus intensyviai dalyvauja bendruomenės veikloje – aktyviai įsitraukusi į Hamburgo ir visos Vokietijos lietuvių veiklą, vadovavo PLJS, o 2018 m. liepos mėnesį buvo antrą kartą išrinkta PLB pirmininke.

Plačiau skaitykite čia:

 

Rimvydas Baltaduonis - PLB ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas. Gimęs ir užaugęs Utenoje, Rimvydas čia baigė vidurinę ir muzikos mokyklą. Vėliau Vilniaus universitete studijavo ekonomikos mokslus ir, įgijęs bakalauro laipsnį, išvyko tęsti studijų į JAV, Konektikuto universitetą. Šiuo metu – Getisburgo koledže (JAV) dėsto eksperimentinę bei energetikos ekonomiką. Rimvydas ėjo JAV LB Vašingtono apylinkės vicepirmininko pareigos, yra vienas iš Vašingtono lietuvių profesionalų klubo įkūrėjų ir nuo 2016 m. yra Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas.

Plačiau skaitykite čia:

Alvija Černiauskaitė - PLB švietimo reikalų komisijos pirmininkė. Gimusi Alytuje, Alvija čia baigė vidurinę mokyklą, o vėliau Vilniaus universitete įgijo taikomosios fizikos ir edukologijos bakalauro laipsnį. Londono South Bank University magistrė. Vadovavimo ir lyderystės kvalifikacija (Institute of Leadership and Management, UK). Alvija taip pat yra JKLB tarybos pirmininkė, Alytaus miesto ambasadorė Jungtinėje Karalystėje bei Londono lituanistinio darželio-mokyklos „Obelėlė“ vadovė.

Plačiau skaitykite čia:

0
0

Rugpjūčio mėn. Valdybos nariai turėjo keletą susitikimų, kurių metu buvo pristatytos PLB XVI Seime priimtos rezoliucijos, Valdybos veiklos gairės „Daugiau pasaulio Lietuvai“, kalbama apie būsimus Pasaulio lietuvių metus 2019 ir planuojamą referendumą. Valdybos nariai džiaugėsi geranoriška ir atvira susitikimų dvasia ir tvirtai tiki, kad užsimezgusios partneriškos jungtys padės atverti naujas galimybes, įkvėps naujoms idėjoms, projektams ir darbams. 

Rugpjūčio 2 d. Valdybos nariai susitiko su ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi, švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente Daina Gudzinevičiūte, Kūno kultūros ir sporto departamento vadove Kornelija Tiesnesyte.  

Rugpjūčio 23–24 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su LR Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu, Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu, LR Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu ir vicekancleriu Deividu Matulioniu, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu ir, LR Prezidentės patarėja Gaja Šavele. Susitikimų metu buvo kalbama apie planuojamo referendumo dėl pilietybės iššūkius, pasirengimo galimybes.

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku

Rugpjūčio 24 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimo metu buvo pristatytos PLB XVI Seimo, įvykusio liepos 8–11 dienomis, rezoliucijos, padėkota už galimybę surengti PLB Seimo posėdžius Seimo rūmų konferencijų salėje. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus. Susitikimo metu diskutuota ir dėl galimo referendumo pilietybės klausimu.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.      

0

Nuotraukoje iš kairės: Rolandas Žalnierius, Vida Bandis, ministras Virginijus Sinkevičius, Dalia Henke, Vaidas Matulaitis, Laurynas Misevičius.

Susitikimas su ūkio ministru

Rugpjūčio 2 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Vida Bandis, Vaidas Matulaitis, Laurynas Misevičius ir Rolandas Žalnierius susitiko su ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi. Susitikimo metu buvo diskutuojama, kaip maksimaliai galėtume pasinaudoti diaspora Valstybės raidai, kaip efektyviau paskatinti lietuvius, gyvenančius užsienyje, tapti  Lietuvos ambasadoriais ir tarpininkais pritraukiant investicijas, skatinant lietuviškų produktų eksportą ir pritraukiant turistus į Lietuvą. 

0

Nuotraukoje iš kairės: Rolandas Žalnierius, Vida Bandis, Laurynas Misevičius, ministrė Jurgita Petrauskienė, Dalia Henke,  ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas, Vaidas Matulaitis.

Vizitas Švietimo ir mokslo ministerijoje

Rugpjūčio 2 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis  ir naujai išrinktos valdybos nariai Rolandas Žalnierius, Laurynas Misevičius ir Vaidas Matulaitis lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje, susitiko su ministre Jurgita Petrauskiene. Susitikimo metu  buvo aptarti pokyčiai švietimo sistemoje ir apsvarstyta, kokios yra galimybės grįžtančių gyventi į Lietuvą vaikams integruotis į švietimo sistemą, kaip būtų galima skatinti  lituanistinių mokyklų mokytojų profesinį tobulėjimą. 

0

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija

Rugpjūčio 7 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu. Susitikimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas rengiantis minėti Pasaulio lietuvių metus 2019 metais, galima renginių programa, diskutuota apie galimybę surengti Mokslo ir kūrybos simpoziumą, išleisti knygos apie PLB veiklą tęsinį (yra išleista knyga „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003“), paskirti šiai datai lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimą. Taip pat buvo aptarti „Globalios Lietuvos“ programos atnaujinimas, PLB pasiūlymai.

Rugpjūčio 15  d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis kartu su Užsienio lietuvių departamento delegacija  lankėsi Punske, kur dalyvavo „Žolinių“ atlaiduose ir Seinuose, kur pagerbė lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą, aplankė buvusios Seinų kunigų seminarijos rūmus ir joje esančią Lietuvišką menę. 

0

Rugpjūčio 20 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB XVI Seimo atstovė Angelė Nelsienė lankėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kur susitiko su Ministro Pirmininko patarėju Mindaugu Žičkumi, pristatė PLB XVI Seime priimtą rezoliuciją 

DĖL LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ – „MIŠKO BROLIŲ“ DRAUGIJOS ATKURTŲ RŪMŲ-GRIUVĖSIŲ NUSAVINIMO 

0
0

Nuotraukoje iš kairės: Vida Bandis, renginio sumanytojas žurnalistas, visuomenininkas Andrius Tapinas, Dalia Henke.

Laisvės piknikas – 2018

PLB pirmininkė Dalia Henke  ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo rugpjūčio 25 d. Kaune vykusio idėjų festivalio „Laisvės piknikas“  renginiuose. 

Lietuvos jėga pasaulyje - kaip ją sujungti ir panaudoti Lietuvos labui – šių dienų iššūkis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei! Pilietybės ir tapatybės išsaugojimas – tai vienos iš svarbiausių veiklos sudedamųjų dalių. Kaune, Nemuno saloje surengtame Laisvės piknike vyko vieša diskusija „Referendumas dėl dvigubos pilietybės: ką daryti, kad pavyktų?“ Susidomėjusi ir gausi auditorija kėlė įdomius klausimus pranešėjams, o diskusija parodė, kaip mažai dar žinoma ir suprantama ši tema. Planuojamas referendumas nėra tikslas, tai tik įrankis (diktuojamas LR Konstitucinio Teismo sprendimu). Ar pavyks tuo keliu išspręsti problemą? Nuogąstavimus kelia realūs statistiniai duomenys ir matematiniai rodikliai (reikalingi 1.300.000 balsų „už“ per planuojamą referendumą) bei mažas atsakingų institucijų aktyvumas besiruošiant. Atsakyti į klausimą, kuriuo įvardyta diskusijos tema, iki galo nepavyko, bet viešos diskusijos – tai puiki pradžių pradžia. Laikas „tirpsta“, o referendumas planuojamas jau 2019 metų gegužės mėn.
PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo diskusijoje „Referendumas dėl dvigubos pilietybės: ką daryti, kad pavyktų.“

Žiūrėkite diskusijos vaizdo įrašą čia:

0

Apklausa dėl pilietybės išlaikymo

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė džiaugiasi, kad pilietybės išsaugojimo lietuviams idėja stipriai palaikoma Lietuvoje. Tačiau net ir tokio gausaus palaikymo gali nepakakti šiam klausimui išspręsti referendumo keliu.

Plačiau skaitykite čia: 

0
0

Nuotraukoje iš kairės: Aidas Ardzijauskas, Vaidas Matulaitis, Dalia Henke, Daina Gudzinevičiūtė, Laurynas Misevičius, Vida Bandis, Rolandas Žalnierius, Valentinas Paketūra.

Bendradarbiavimas su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu

Rugpjūčio 2 d.  PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas R. Misevičius, Rolandas Žalnierius, Vaidas Matulaitis ir ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas lankėsi Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete ir susitiko su LTOK prezidente Daina Gudzinevičiūte ir LTOK generaliniu sekretoriumi Valentinu Paketūru.

Susitikimo tikslas – atnaujinti bendradarbiavimą, aptarti abiejų pusių aktualijas ir padiskutuoti svarbiomis Lietuvos sportui temomis. Iš jų pagrindinės – paskutinės (2017 metais Kaune) ir artėjančios (2021 metais Druskininkuose) pasaulio lietuvių žaidynės, jų organizavimas bei galimas užsienyje užaugusių lietuvių, aukštos kvalifikacijos sportininkų, įtraukimas į Lietuvos olimpinį judėjimą, olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą ar net pačią rinktinę.

LTOK nuotr.

0
0

Nuotraukoje iš kairės: Antanas Vinkus, Dalia Henke, Darius Jasaitis

Vizitas Neringos savivaldybėje

Rugpjūčio 9 d. PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Nidoje, kur susitiko su Neringos savivaldybės meru Dariumi Jasaičiu ir LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku Antanu Vinkumi. Susitikimo metu buvo  aptartos galimybės surengti metinį lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimą Neringoje 2019 metais, taip pat diskutuota pilietybės išlaikymo ir galimo referendumo klausimais. 

0

Darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti posėdis

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo rugpjūčio 29 d. Seime vykusiame darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti posėdyje. Darbo grupė siūlo referendumą dėl dvigubos pilietybės rengti 2019 m. gegužės 12 ir 26 dienomis. Iškilus klausimui, ar siūlymas referendumą dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo rengti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka nepažeidžia Konstitucijos, darbo grupė nutarė rekomenduoti Seimui kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl referendumo datų.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

0
0

Bendradarbiavimas sporto srityje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, PLB sporto reikalų komisijos pirmininkas, ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius lankėsi Oregono valstijoje (JAV) vykusiose bėgimo varžybose „Hood to Coast”. Lietuvių bėgikų komanda „Lituanica” bėgimą skyrė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginio metu L. Misevičius susitiko su Lietuvos ambasados Vašingtone diplomatu Tadu Kubiliumi, aptarė tolimesnį bendradarbiavimą su Lietuvos ambasada Vašingtone ir rudenį rengiamo Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyro organizavimo klausimus. 

Nuotrauka: http://www.draugas.org

0
0

Projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“  dalyvės PLB atstovybėje

Rugpjūčio 21 d. PLB atstovybėje lankėsi projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“  dalyvės.  PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis supažindino moksleives su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla, papasakojo apie neseniai įvykusį PLB XVI Seimą, apie PLB atstovybės veiklą. 

Nuotraukoje PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis su projeko dalyvėmis Marta Faustyna Chmielevska (Vilniaus Vladislovo Sirokomlės gimnazija) (kairėje) ir Patricija Glovackaitė (Tarptautinė Ženevos mokykla) (dešinėje).

0

Kvietimas jungtis prie pasaulinės iniciatyvos

Rugpjūčio 7 d. PLB atstovybėje lankėsi Jaunimo organizacijos JCI Lietuva („Junior Chamber International“) atstovai Stepas Šafranauskas ir Tomas Oncius. Organizacija prisideda prie pasaulinės iniciatyvos „World Cleanup Day“ siekiančios sutvarkyti pasaulį ir padidinti žmonių sąmoningumą vartojimo atžvilgiu. Organizacijos nariai kviečia pasaulio lietuvius prisidėti prie šios akcijos visame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie akciją:

 www.worldcleanupday.org

www.worldcleanupday.lt 

 https://www.facebook.com/worldcleanupdaylithuania/

Nuotraukoje iš kairės: Tomas Oncius, Vida Bandis, Dalia Henke, Stepas Šafranauskas.

0
0

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas, vienas iš Popiežiaus vizito Lietuvoje organizatorių, kviečia į Santakos parką Kaune, kur Popiežius Pranciškus atnašaus Šv. Mišias sekmadienį, rugsėjo 23 d. 10:00 val. Šv. Mišių metu PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLJS vicepirmininkas Aidis Staškevičius, atstovaudami lietuviams gyvenantiems užsienyje, įteiks Šv. Tėvui dovaną.

0

Skaitykite „Pasaulio lietuvį“!

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite